SÅDAN TÆNDER VI LYS I ØJNENE PÅ FLERE UNGE

COOL EVENT
NY LÆRING
MOTIVATION

Der vil i løbet af skoleåret 2017/2018 blive afholdt GRIL-arrangementer på alle ungdomsuddannelser i Viborg Kommune. Arrangementerne vil finde sted i undervisningstiden.


Formålet med arrangementerne er at sætte fokus på trivsel blandt førsteårseleverne.
Gennem arrangementerne vil vi involvere de unge og skabe opmærksomhed på de otte emner: ensomhed, præstation, alkohol, rusmidler, rygning/snus, sex, økonomi og sunde fællesskaber.


Arrangementerne er bygget op omkring en præsentation af GRIL-appen.


Appen indeholder en test, hvor de unge ved at besvare et antal spørgsmål, vil få en tilbagemelding i form af en individuel ”stjerneprofil”. Stjerneprofilen giver et øjebliksbillede af den unges trivsel samt de problemer/udfordringer, som den unge oplever i sin hverdag. Som en del af eventen vil de unge blive opfordret til at tage testen og gemme resultatet.


Udover ”Stjerneprofilen” indeholder appen forskellige podcasts (lydklip), der omhandler de syv emner. Det kan fx være unge, der fortæller om deres håndtering af ensomhed eller eksamensangst. De unge vil i løbet af eventen blive præsenteret for udvalgte podcasts. Målet er, at de efterfølgende vil lytte til de podcasts, der opleves som mest relevante i forhold til deres individuelle udfordringer.
Efter præsentation af appen deles eleverne op i mindre grupper, der i workshops skal brainstorme på ideer til, hvordan man kan håndtere udfordringer indenfor de syv emner. Efter workshops samles op på gode ideer fra de unge.


Ønsker I yderligere information vedrørende et GRIL-arrangement på jeres skole, kan I kontakte:


Søren Holm
Mobil: 6169 986
Mail: soeh@viborg.dk

GRIL er et interaktiv tilbud til unge og deres forældre. Det bygger på ideen om, at alle mennesker har noget de kan blive bedre til. Er du ung og vil du være stjerne i dit eget liv? Tag testen, find ud af hvem du er og hvad du kan forbedre ...og lyt til podcasts med gode råd, når det passer dig.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Contact

PROJEKT GRIL

GRIL er et lokalt projekt finansieret af Viborg Kommune.
Ambitionen med GRIL er at sætte fokus på egen og andres trivsel indenfor otte områder: Ensomhed, præstation, alkohol, rusmidler, rygning/snus, sex, økonomi og sunde fællesskaber.
Derudover vil vi gøre det mere attraktivt for de unge og deres forældre at søge ny viden samt råd/vejledning.
GRIL rulles ud i løbet af efteråret 2017 på ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune.

Contact