BLIV KLOGERE PÅ MYTER OG MULIGHEDER

NYTTIG VIDEN
GODE RÅD
MOTIVATION

about

Forældre spiller en vigtig rolle i forhold til unges trivsel. Du kan som forældre i høj grad være med til at forebygge dårlig sundhed og risikoadfærd hos dit barn. Din søn eller datter lytter til dig – også selvom det ikke altid virker sådan. Det er derfor vigtigt, at du inviterer til dialog, lytter til dit barn og samtidig tydeligt giver udtryk for dine egne holdninger og forventninger. Derudover kan du hjælpe med at skabe kontakt til behandlingstilbud eller lign., hvis dit barn har behov for professionel hjælp. Formålet med GRIL er at sætte fokus på trivsel og give de unge flere handlemuligheder. Du kan som forældre støtte op omkring dette formål og samtidig få en bedre fornemmelse af dit barns trivsel.

VIRKELIGHEDEN

GODE RÅD I LOMMEN

TILBUD TIL JER

VIRKELIGHEDEN

Selvom de fleste unge i Danmark trives, er der en større og større andel af de unge, der mistrives. Mistrivsel kan komme til udtryk ved i form af ensomhed, præstationsangst eller misbrugsproblemer.

Mange unge bebrejder sig selv, at de ikke er perfekte, og tager ansvaret for mistrivslen på egne skuldre. Det er derfor vigtigt, at vi hjælper de unge med at italesætte deres egen og andres mistrivsel. De unge skal ikke stå alene med problemerne. De skal opfordres til at fortælle andre, hvordan de har det og evt. støttes i at søge hjælp.

Det er ligeledes vigtigt, at unge, der mistrives, fastholdes i uddannelse. Derved mindsker vi risikoen for en negativ spiral, hvor de unge mister kontakten til deres sunde netværk.

I rapporten ”Når det er svært at være ung i DK – viden og råd om unges trivsel og mistrivsel” sætter ungdomsforskere fra Aarhus Universitet fokus på unges mistrivsel. Rapporten omhandler mistrivsel blandt unge – det gælder fx ensomme unge og unge med misbrugsproblemer.

Læs evt. mere her:

Når det er svært at være ung i DK – viden og råd om unges trivsel og mistrivsel (pdf)

GODE RÅD I LOMMEN

Formålet med GRIL (Gode Råd i Lommen) er at forebygge mistrivsel, dårlig sundhed og risikoadfærd blandt unge ved at styrke deres selvindsigt og give dem nye handlemuligheder.

I GRIL-appen skal de unge vurdere deres trivsel indenfor syv områder: ensomhed, præstation, rusmidler, sundhed, sex, økonomi og sunde fællesskaber. De unge vil ligeledes få mulighed for at lytte til forskellige podcasts, der omhandler de syv emner.

Hvis du som forældre ønsker at støtte op omkring formålet med GRIL og samtidig få en bedre fornemmelse for dit barns trivsel, vil det være oplagt at tage nogle af disse emner op derhjemme.

Her er 5 gode råd, du kan overveje inden samtalen:

1.Tag initiativet til samtalen: Du kan fx spørge dit barn, hvordan hun/han har det. Du kan fortælle, at du har lagt mærke til GRIL kampagnen og spørge hvad dit barn synes om den. Du kan også tage udgangspunkt i noget, du har lagt mærke til ved dit barns adfærd.

2.Skab et rum for dialog: Selvom dit barn siger, at du ikke skal blande dig, skal du fortælle, at hun/han er velkommen til at henvende sig en anden gang, hvis hun/han alligevel gerne vil snakke.

3.Vis dit barn tillid og respekt. Vis, at du stoler på dit barn, og at han/hun kan stole på dig. På den måde sikre du dig, at dit barn tør henvende sig, hvis der opstår problemer. Lad være med at fordømme dit barns adfærd, selvom den kan virke ubehagelig og vække stærke følelser hos dig. Du risikerer at puste til et lavt selvværd, skam osv.

4.Undersøg dit barns perspektiv. Tag afsæt i dit barns opfattelse af situationen og find frem til, hvad der motiverer dit barns adfærd. Spørg f.eks. dit barn, hvad der får ham/hende til at gøre, som hun/han gør.

5.Undersøg hvem der kan hjælpe dit barn. Vær opmærksom på om dit barn har andre unge og/eller voksne, som han/hun kan tale med om sine problemer. Undersøg mulighederne for professionel hjælp, hvis du vurderer, at I ikke kan klare problemerne i jeres eget netværk.

Læs evt. mere her:

Når det er svært at være ung i DK – viden og råd om unges trivsel og mistrivsel (pdf)

TILBUD TIL JER
about

At være forældre til en ung, der ikke trives, er svært. Men, der findes heldigvis masser af gode eksempler på forældre og unge, der tager udfordringerne op og løser det. Det vil Viborg Stifts Folkeblad lave nogle artikler om. Hvis ikke du allerede har læst dem, så finder du dem lige her. God fornøjelse.

GRIL er et interaktiv tilbud til unge og deres forældre. Det bygger på ideen om, at alle mennesker har noget de kan blive bedre til. Er du ung og vil du være stjerne i dit eget liv? Tag testen, find ud af hvem du er og hvad du kan forbedre ...og lyt til podcasts med gode råd, når det passer dig.

HAR DU SPØRGSMÅL?

Contact

PROJEKT GRIL

GRIL er et lokalt projekt finansieret af Viborg Kommune.
Ambitionen med GRIL er at sætte fokus på egen og andres trivsel indenfor otte områder: Ensomhed, præstation, alkohol, rusmidler, rygning/snus, sex, økonomi og sunde fællesskaber.
Derudover vil vi gøre det mere attraktivt for de unge og deres forældre at søge ny viden samt råd/vejledning.
GRIL rulles ud i løbet af efteråret 2017 på ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune.

Contact